عکسی دیده نشده از سیلاب و آبگرفتگی عجیب صحن مسجدالحرام در ۸۰ سال پیش

این عکس زمانی را نشان می دهد که صحن مسجدالحرام براثر بارش شدید باران غرق در آب شده بود.

این عکس که در سال ۱۹۴۱ میلادی گرفته شده، باب بنی شیبه و کعبه معظمه را نشان می دهد که غرق در آب شده اند.

در این تصویر همچنین گروهی از افراد دیده می شود که در حال شنا کردن در آب هایی هستند که مسجدالحرام را فرا گرفته است.

بیشتربخوانید :

۲۱۲۲۰