عملکرد دولت در استان فارس/ افتتاح بیش از ٧٨٢ پروژه با اعتباری بالغ بر ١٠ هزار میلیارد ریال

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف