عملکرد دولت در استان اصفهان/ یکپارچه کردن اطلاعات سمن ها و ارتقا کیفیت فرمانداری ها و بخشداری ها در استان

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف