«عراق امروز مثل ایران پس از مشروطه است / خدا نیاورد روزی را که عده‌ای بگویند خدا پدر صدام را بیامرزد!»

عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری نوشت:

عراق امروز مثل ایران پس از مشروطه است. نبود فرهنگ دمکراسی و تن ندادن به قواعد قانون محور، کاری کرد که مردم ایران به مرحله ای رسیده بودند که برای امنیت و آرامش حاضر شدند تن به دیکتاتوری بدهند. خدا نیاورد روزی را که بعد از اینهمه زحمت و شهادت عده ای بگویند خدا پدر صدام را بیامرزد.

5bed1925-620d-4297-bda8-c59594df3e8b.jpg

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷