عذرخواهی حسین دهباشی از اتهام‌زنی درباره علت فوت حاج احمد خمینی + دستنویس عذرخواهی

پس از توییت اهانت‌آمیز دهباشی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام به ریاست آقای سیدحسن خمینی و همچنین خانواده مرحوم احمد خمینی از وی شکایت کردند.

دادگاه نهایتاً در پی این توییت غیرمستند، دهباشی را مجرم شناخته و رای به محکومیت او داده بود.

عذرخواهی حسین دهباشی از اتهام‌زنی به یادگار امام(ره) + دستنویس عذرخواهی

بیشتربخوانید :

۲۱۲۲۰