عده‌ای از زنان ظرفیت اخلاقی کافی برای رفتن به محیط‌های هیجانی را ندارند

حمیدرضا ترقی در واکنش به حضور تماشاچیان زن در ورزشگاه‌ها نوشت: این نوع سوء استفاده، از اجازه حضور بانوان در استادیوم ورزشی با حضور مردان، نشان داد که عده‌ای زنان ظرفیت اخلاقی کافی برای رفتن به این محیط‌های هیجانی را ندارند.