عجیب‌ ترین نام خانوادگی ایران چیست؟

 ابتدا بخشی از جامعه در مقابل دریافت شناسنامه و ثبت هویت مقاومت می‌کردند زیرا گمان می‌کردند حکومت قصد دارد با ثبت شناسنامه به نام‌ ونشان نوامیس خانه‌ها دست پیدا کند.

در این ویدئو نگاهی به داستان شناسنامه‌دار شدن ایرانیان داشته‌ایم و عجیب‌ترین فامیلی‌های ثبت شده در ثبت احوال.