عبور ساکت از کنار تاج!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ محمد رضا ساکت که زمانی به عنوان یکی از یاران غار مهدی تاج شناخته می شد در مجمع امروز و پس از اینکه رای خودش را در صندوق انداخت با بی تفاوتی از کنار مهدی تاج عبور کرد!

آن طور که در دوربین های تلویزیونی هم مشخص بود ساکت،خیلی ساکت از کنارمهدی تاج عبور کرد.

البته این روی قضیه است و شاید طرفین در حاشیه مراسم با هم دیدار کرده بودند؟

256 251