عباس عبدی: آقای رئیسی! این گونه گزارش کار شایسته هیچ مقام دولتی نیست

عباس عبدی ، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت :

رئیسی در کنفرانس خبری :«تورم ۶۰ درصدی در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد در شهریور امسال رسید».

این گونه گزارش کار شایسته هیچ مقام دولتی نیست . تورم نقطه به نقطعه در شهریور ۱۴۰۰ برابر ۴۴ درصد بود امسال هم شهریور تمام نشده که آمارش را اعلام کنند . امسال تورم تیر ۵۴ و مرداد هم ۴۲درصد بود

واکنش عبدی به آمار تورمی اعلامی از سوی رئیسی در نشست خبری