ظرفیت تماشاگران زن شروع نشده، تمام شد!/ عکس

در شرایطی که اعلام شده بود بلیت فروشی برای دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت، از امروز آغاز می شود، به محض شروع بلیت فروشی بلیت های بخش زنان به فروش رفت.

برای زنان تماشاگر 500 بلیت در نظر گرفته شده بود، که این تعداد فقط دقایقی بعد از فروش بلیت به 30 کاهش یافت و لحظاتی بعد هم دیگر امکان خرید بلیت بخش زنان به دلیل تکمیل ظرفیت وجود نداشت. این در حالی است که در بخش مردان ظرفیت زیادی وجود دارد.

555555555