طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات در تهران تصویب شد

محسن منصوری اظهار کرد: همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها ترافیک تهران افزایش چشمگیری خواهد داشت که اجرای طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات، بانک‌ها و مدارس ضروری است.

استاندار تهران تصریح کرد: جزئیات این طرح پس از بررسی‌های لازم اعلام می‌شود اما آنچه که مسلم است ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک‌ها حدود دو ساعت در ساعات آغاز و پایانی فعالیت خود بصورت شناور اجرا شود.

4747