طرح سرباز صنعت در یزد اجرا می شود


طرح سرباز صنعت در یزد اجرا می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد از طرح سرباز صنعت خبر داد و گفت: این طرح باعث می شود خطای نیروی انسانی در بخش صنعت کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج یزد، دهقانی اشکذری رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در نشست خبری گفت:  طرح سرباز صنعت اجرا می شود و در این طرح دانشجویانی که در طرح مهارت یار  با صنعت همکاری می کنند دوران سربازی خود را در همان صنعت دنبال کنند تا فاصله بین حرفه و مهارت آنها ایجاد نشود.

وی بیان کرد: صنعت به دنبال افراد میز نشین نیست که بلکه به دنبال افراد مهارتی است ولی بر خلاف این جهت، بعضی از قوانین کشور مانع پیوند دانشگاه و صنعت است و ساماندهی آن به ورود جدی مجلسی‌ها نیاز دارد.

دهقانی اشکذری در این خصوص افزود: دانشجو در محیط واقعی استعداد خود را خواهد شناخت و زمینه شناسایی نیروهای ماهر توسط صنایع و اصناف فراهم می‌شود و با این اقدام سعی می کنیم خطای نیروی انسانی در بخش صنعت را کاهش دهیم.