طالبان از خروج دختران برای ادامه تحصیل در خارج از کشور جلوگیری کرد

به گزارش اسپوتنیک، حکومت طالبان افغانستان به دانشجویان دختر افغانستانی اجازه نمی دهد برای تحصیل در خارج، از کشور خارج شوند.

یک منبع آگاه گفت که گروه طالبان به دانشجویان دختر اجازه نمی دهد برای ادامه تحصیلات شان به کشورهای ازبکستان و قطر سفر کنند.

این منبع گفت که دانشجویان پسر و دختر برای ترک کابل برای ادامه تحصیلات برنامه ریزی می کنند اما طالبان فقط به پسرها اجازه خروج و سفر از افغانستان می دهند.

گروه طالبان بعد از سیطره بر افغانستان با استفاده از زور سلاح در آگوست 2021 از خروج زنان برای کار بیرون از خانه جلوگیری کرده و در مدارس نیز تفکیک جنسیتی اعمال کرده است.