ضرر ۳۰ میلیاردی استقلال به خاطر صداوسیما

کارگزار استقلال بابت هر بازی خانگی که تبلیغات این باشگاه اجرا می شود، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به آبی ها پرداخت می کند. با این حال اختلاف این باشگاه با صدا و سیما برسر حق پخش باعث شده است تا تبلیغات محیطی به نمایش درنیاید و آبی ها با مشکل بزرگی روبرو شوند.

به گفته یکی از مدیران استقلال این نحوه فیلمبرداری در ۲ بازی باعث خسارت ۳۰ میلیاردی به استقلال شده است و آبی ها از این نظر متحمل خسارت سنگینی شده اند.

با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا استقلالی ها به تعامل با صدا و سیما بر می گردند یا این اختلاف همچنان ادامه دار خواهد بود.