صدور مجوز حمل ۴۰۰ تن چوب در خلیل آباد


صدور مجوز حمل ۴۰۰ تن چوب در خلیل آباد

رییس اداره منابع طبیعی خلیل آباد بیان کرد: از ابتدای سال جاری مجوز پروانه حمل برای بیش از ۴۰۰ تن چوب در شهرستان خلیل آباد صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، حمید ترابی رییس اداره منابع طبیعی خلیل آباد در خبری اعلام کرد: از ابتدای سال جاری مجوز پروانه حمل برای بیش از ۴۰۰ تن چوب در شهرستان خلیل آباد صادر شده است.

حمید ترابی در ادامه این خبر اضافه کرد: این چوب آلات مربوط به ضایعات ناشی از هرس و تنه‌های خشکیده در اراضی مستثنیات است که مجوز قطع از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دارند.

رییس اداره منابع طبیعی خلیل آباد همچنین تصریح کرد: قطع درختان و درختچه‌های جنگلی ممنوع است و قطع درختان مثمر فقط با مجوز جهاد کشاورزی و درختان جنگلی مشترک با اداره کل منابع طبیعی و کمیته فنی و صدور مجوز حمل کلیه چوب آلات به عهده منابع طبیعی و آبخیزداری است.

وی در ادامه متذکر شد: در صورت عدم پروانه حمل، تمام چوب آلات قاچاق محسوب می‌شود و پرونده متخلف به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد و قطع و حمل درخت‌های جنگلی و مثمر بدون مجوز از ادارات مربوطه ممنوع است و در صورت مشاهده حمل بدون مجوز تمام چوب آلات قاچاق محسوب می‌شود.

ترابی در خاتمه خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۰۰۰ تن مجوز حمل چوب آلات خشک صادر شده است و همشهریان و شهروندان می‌توانند در حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری با این اداره همکاری کنند و هر گونه قطع درختان و تخریب در اراضی ملی را به شماره تلفن‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ امداد جنگل اطلاع رسانی کنند.