صداى تیراندازى در منطقه سبز بغداد

برقرارى منع آمد و شد در تمامى استان‌هاى عراق

برخى منابع غربى و نیز منابع خبرى وابسته به جریان صدر مدعى شدند که تا بدین لحظه در درگیرى‌هاى امروز هواداران این جریان با نیروهاى امنیتى دو نفر از هواداران صدرى جان خود را از دست داده‌اند.

نخست وزیر عراق در جلسه‌اى با فرماندهان امنیتى عراقى، از هواداران صدر خواست که فورا منطقه سبز بغداد را ترک کنند.

فرماندهى عملیات مشترک طى بیانیه‌اى اعلام کرد از ساعت ۲۰:۳۰ امشب تا اطلاع ثانوى مقررات منع آمد و شد در سراسر عراق بر قرار خواهد شد.