شکستن دست پرستار منجیلی با قدرنشناسی همراه بیمار

دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز اعلام کرد: یکی از پرستاران بیمارستان ۳۱ خرداد منجیل در حال رگ گیری از یک بیمار بود که همراه بیمار به تصور اینکه این پرستار کارش را درست انجام نداده، با تی کف شور به جان پرستار افتاد و دستش را شکست، پس از آن با همان تی که بر اثر ضربه به پرستار خم شده بود، شیشه‌های بیمارستان را هم شکست.
دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد مصرانه پیگیری‌های حقوقی و قضایی در خصوص این حادثه تلخ را انجام خواهد داد.