شورا به محض ابلاغ رسمی حکم انفصال شهردار اقدامات قانونی را انجام می دهد

سید محمدعلی پور موسوی، درباره حکم انفصال از خدمت شهردار اهواز اظهار داشت: زمانی که حکم انفصال از خدمت شهردار که در شبکه های مجازی پخش شده، در کارتابل ریاست شورا قرار بگیرد، براساس قانون شورای شهر اهواز باید در این مورد جلسه تشکیل و اقدامات لازم را انجام بگیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون حکم انفصال از خدمت شهردار، رسماً اعلام نشده است، افزود: به محض اینکه این حکم به صورت رسمی به رئیس و اعضای شورا اعلام شود قطعا شورا اقدامات لازم را انجام می دهد.

عضو شورای شهر اهواز گفت: شهردار اهواز در این دوره اقدامات خوبی انجام داده و توانسته کارهای جاری شهرداری را پیگیری کند، اما مجموعه بزرگی از کارها که باید در این دوره صورت می‌پذیرفت، هنوز به سرانجام روشنی نرسیده است و کارهای نکرده زیادی وجود دارد.

در چند روز گذشته شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حکم قطعی انفصال از خدمت شهردار اهواز را صادر کرد.