شرط عجیب مقتدی صدر برای امضای توافقنامه!

العراقی که از وی به عنوان وزیر صدری یاد می‌شود، افزود: مهمتر از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، عدم مشارکت همه احزاب و شخصیت‌هایی است که از سال ۲۰۰۳ (روز اشغال عراق از سوی آمریکا) تاکنون در روند سیاسی شرکت کرده‌اند.

وی نوشت: این پیشنهاد به جای همه پیشنهادهایی است که برخی از جمله سازمان ملل متحد برای ارائه آنها تلاش کرده‌اند که من از آنها سپاسگزاریم. من از هم اکنون تا حداکثر ۷۲ ساعت آماده‌ام توافقی را امضا کنم که شامل این پیشنهاد باشد.

چهره نزدیک به رهبر جریان صدر تأکید کرد که مقتدی صدر برای امضای توافقی مبنی بر عدم مشارکت احزاب شرکت کننده در روند سیاسی از سال ۲۰۰۳ از جمله جریان صدر آماده است.