شانس بیشتر جمهوری‌خواهان در دوئل با دموکرات‌ها در انتخابات کنگره آمریکا

امیرعلی ابوالفتح در ارتباط با وضعیت رقابت دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که در نوامبر برگزار می شود و  این که وضعیت هر کدام از این دو حزب در نظرسنجی‌های انتخاباتی چگونه است، گفت: ارزیابی ها حکایت از این دارد که شانس جمهوری‌خواهان برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان بیشتر از مجلس سنا است ، البته باید به این موضوع توجه داشت که کم تر از دو ماه دیگر به برگزاری انتخابات مانده است و ممکن است شرایط و وضعیت تغییر کند، ولی در حال حاضر استراتژیست های انتخاباتی معتقد هستند که در مقایسه بین  مجلس سنا و مجلس نمایندگان، شانس جمهوریخواهان برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان بیشتر از مجلس سنا است .

 وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد کرسی های  جمهوریخواهان و دموکرات ها در مجلس سنا برابر است و در انتخابات مجلس سنا،  تمام صد کرسی به رای گذاشته نمی‌شود بلکه یک سوم آن به  رای گذاشته می شود و در کرسی هایی هم که به رای گذاشته می شود ، جمهوری‌خواهان حرفی برای گفتن ندارند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که ترکیب سنا چندان عوض شود و همان برابری تعداد کرسی های  جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حفظ می‌شود و در این میان خانم  «کامالا هریس» به عنوان معاون اول رئیس جمهور  دارای رای طلایی است و این رای طلایی در مجلس سنا  در اختیار دموکرات ها است.  ‌

این کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه به صورت سنتی در انتخابات آمریکا شاهد این هستیم  که حزب   رئیس جمهور در  اولین انتخابات میان دوره ای عموما یا شکست خورده و یا کرسی از دست داده است ، افزود: البته در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد  ولی در شرایط فعلی ارزیابی‌ها بیانگر این است که جمهوری‌خواهان اکثریت آرا در مجلس نمایندگان را به دست می آورند و  ترکیب سنا  چندان تغییر نمی کند ، مگر اینکه یک سونامی قرمز به قول خود آمریکایی ها  ایجاد شود و  جمهوری‌خواهان بتوانند کلیت کنگره را بدست آورند .

 این کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه طبق قوانین آمریکا ، مصوبات مجلس نمایندگان باید به تایید  مجلس سنا نیز برسد، افزود : در حال حاضر که اکثریت مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات ها است، باز دولت برای تصویب برخی از موضوعات با مشکلاتی رو به رو است و حال اگر  اکثریت مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری قرار بگیرد ، با توجه به شکاف و فضای دو قطبی موجود در صحنه سیاسی آمریکا ، بایدن و دموکرات ها در دو سال مانده به پایان ریاست جمهوری  با وضعیت سخت و پیچیده ای روبرو خواهند بود .