شاخص قیمت مسکن طی چهار سال ۸ برابر افزایش یافت/ تورم مسکن در مرداد ۴۰ درصد کمتر از سال قبل

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، به انتشار آمار مقایسه‌ای در این زمینه پرداخته است.

بنابر گزارش جدید مرکز آمار ایران از آمارهای مربوط به شاخص قیمت و تورم، در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۴.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل (شاخص ۱۵۱.۹)، ۱.۸درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۸.۳ درصد)، ۶.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

2

این درحالی است که نرخ تورم سالانه در ماه مرداد ۱۴۰۱ به نسبت نرخ تورم سالانه در ماه مشابه سال قبل طی یک سال بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است. به عبارت بهتر، رقم ۲۸.۴ درصد تورم سالانه برای مناطق ۲۲گانه تهران در ماه مرداد ثبت شده که این رقم در مردادماه سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۶۸.۵ درصد بوده است.

شاخص قیمت همچنان بالاتر از حد انتظار

در مرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۴ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ است. آمار جداول شاخص قیمت منتشر شده نشان می‌دهد که شاخص قیمت در مرداد سال ۱۳۹۷ (چهار سال قبل) در همین ماه ۲۲ واحد بوده که اکنون به این نقطه (۱۵۴ واحد) رسیده که این افزایش نزدیک به ۸ برابری را در این مدت نشان می‌دهد.

3