«سپیده رشنو» آزاد شد

سپیده رشنو، ساعتی قبل با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی، پس از حدود ۴۰ روز بازداشت، موقتا آزاد شد.

قرار «بازداشت موقت» او در جلسه دیروز دادگاه فک و آزادی‌اش با تودیع وثیقه پذیرفته شده بود.

«سپیده رشنو» آزاد شد

بیشتر بخوانید:

گزارش خبرگزاری قوه قضاییه از جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو

۲۳۳۲۳۳