سه اتفاق مهم بازار باز در هفته اول شهریور

به گزارش اقتصادنیوز، روند معاملات در بازار باز در هفته اول شهریور ماه در سطح ثابتی باقی مانده اما نرخ سود در این بازار، باز هم رکورد شکنی کرد. در این معاملات بانک ها اوراق خود را به بانک مرکزی فروخته و این نهاد نیز با توجه به صلاحدید خود هر سهم از اوراقی که بخواهد از نهادهای مالی خریداری می کند. این معاملات به اصطلاح عملیات بازار باز تلقی می‌شود که اکنون در سومین سال برگزاری آن به مرحله بیست و دوم رسیده است.

ثبات تزریق پول در نزدیکی 70 همت

در هفته منتهی به 7 شهریور ماه بانک مرکزی تقریبا 67 هزار میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده و تزریق پول در این بازار را نسبت به هفته قبل تنها تقریبا 2.1 درصد کاهش داد. رشد هفتگی نشان می دهد تقریبا در مرز بالایی قرار داشته و تزریق پول تغییر محسوسی را نداشته است. 

این در حالی است که در بازار شبانه روند بسط پول نوسانات قابل توجهی را داشته است. در بازار شبانه بانک های دارای مازاد می‌توانند به بانک های دارای کسری وام‌دهی کوتاه مدت کنند. در این بازار نرخ سود در بازه 14 تا 22 درصد قرار داشته که این کف و سقف در اختیار نهاد برگزار کننده آن یعنی بانک مرکزی قرار دارد.

در همین رابطه در حالی که اعتبارات قاعده مند در بازار شبانه در هفته قبل در مرز 24 همت قرار داشته در این هفته تزریق پول تقریبا کاهش قابل توجهی را ثبت کرده و به 10 هزار و 830 میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است. این تزریق بانک مرکزی نرخ سود 22 درصدی دارد.

اتفاق مهم دیگر در بده بستان بانک مرکزی و بانک ها در این هفته رکورد دوباره نرخ سود در بازار باز بوده است.

عبور دوباره نرخ سود در بازار باز از مرز 21 درصد

در بازار باز بانک ها اوراق را از بانک مرکزی خریداری کرده و نهادهای مالی فروشنده متعهد می شوند در تاریخ سررسید مشخص شده با نرخ سود معلوم دوباره اوراق فروخته شده را از بانک مرکزی خریداری کنند. در همین رابطه در هفته اخیر بانک مرکزی نرخ سود در بازار را برابر با 21.21 درصد اعلام کرده و ضمن ثبت روندی صعودی برای دومین بار از مرز 21 درصد عبور داد. اتفاقی که به نوعی در راستای رشد نرخ بهره بین بانکی قلمداد می شود.