سهم ۵۰ درصدی تأمین‌اجتماعی در حق بیمه تکمیلی درمان


سهم ۵۰ درصدی تأمین‌اجتماعی در حق بیمه تکمیلی درمان

سرپرست اداره‌کل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سهم این سازمان در تقبل حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران ۵۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری موج،مجتبی طهماسبی نقش این سازمان در بحث بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان را همکاری، تسهیل‌گری و مشارکت در پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان این قشر اعلام کرد و گفت: بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان، چنانچه انتقاد، پیشنهاد یا مشکلی در این زمینه و سطح خدمات مورد تقبل این بیمه یا ارقام پرداختی از سوی شرکت بیمه‌گر دارند، باید به کانون‌های بازنشستگان یا دفاتر و نمایندگی‌های شرکت بیمه طرف قرارداد مراجعه کنند.

وی با اشاره به افزایش مشارکت تأمین‌اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران و افزایش تعهدات بیمه در قرارداد امسال گفت: بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران از خدماتی است که با محوریت کانون عالی بازنشستگان و کانون‌های استانی به مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی و خانواده آنان ارائه می‌شود و سازمان تأمین‌اجتماعی در این برنامه، نقش همکاری و تسهیل‌گری داشته و از سنوات گذشته بخشی از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران را نیز برعهده گرفته است.

طهماسبی افزود: همکاری و مساعدت سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران با توجه به مصوبات هیئت‌مدیره سازمان در تاریخ‌های سوم آبان و ۱۵ آذر سال ۱۴۰۰ مبنی بر موافقت با تمدید کسر حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران و مساعدت به مستمری‌بگیران بابت بیمه درمان تکمیلی و بر اساس قرارداد منعقده بین کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور با شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: براساس مصوبات هیئت‌مدیره و ابلاغ مدیرعامل سازمان مقرر شد به ازای هر نفر از مشمولان، از حق بیمه تکمیلی درمان مستمری‌بگیران در قرارداد سال جاری که ماهیانه مبلغ ۹۱ هزار تومان است، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کسر و ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز به عنوان مساعدت سازمان به این مبلغ افزوده و به شرکت بیمه‌گر (شرکت آتیه‌سازان حافظ) پرداخت می‌شود. همچنین بابت حق بیمه عمر نیز برای هر نفر ماهیانه ۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان سهم مستمری‌بگیر طی دوره یکم آذر ۱۴۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط واحد‌های اجرایی و با هماهنگی کانون بازنشستگان شهرستان و استان مربوطه به شرکت بیمه ایران پرداخت می‌شود.

سرپرست اداره‌کل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد: مساعدت سازمان تأمین‌اجتماعی صرفاً در خصوص بیمه تکمیلی درمان و به میزان هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین متولی برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت بیمه اصلح و نیز کلیه فرآیند‌های مربوط به انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر با شرکت‌های بیمه‌گر، ثبت‌نام و انصراف مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سراسر کشور است.

وی افزود: براین اساس و با توجه به نقش سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه و همچنین با درنظر داشتن اینکه متولی برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت بیمه‌گر، کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی است، مشمولان برای هر گونه اقدام در زمینه حذف یا اضافه کردن افرادتحت تکفل یا پیگیری موضوعات مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت سهم شرکت بیمه از هزینه‌های درمان و سایر موضوعات مربوط به بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری‌بگیران، باید تنها به کانون عالی بازنشستگان یا کانون‌های استانی مراجعه کنند و برای شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه مأموریت و مسئولیتی تعریف نشده است.