سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی همچنان پابرجاست

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی :
کاهش ۱۰۰ لیتری اعتبار کارت های سوخت ۳۰۰۰ تومانی، هیچ تاثیری بر مقدار سهمیه اصلی خودروهای شخصی ندارد.