سنگر محکم قیمت دلار

قیمت لار در سلیمانیه هم دیشب نسبت به روز دوشنبه تقریبا رنج بود . البته گفته می شود که به واسطه ناآرامی های عراق، تقاضا برای خرید ارز در منطقه سلیمانیه کمی بیشتر شده است. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر افزایش قیمت دلار در بازار پشت خطی/دلار سلیمانیه خریدار پیدا کرد بخوانید.