سقوط 55 درصدی معاملات اوراق!کاهش دسته جمعی نرخ سود در بلند مدت‌ها

به گزارش اقتصادنیوز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در چهارشنبه (9 شهریور 1401) در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 55 درصد کاهش به 138 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی  21 نماد اخزا و 4 نماد اراد انجام شد. 

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای بلند مدت کاهشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با 2 دهم درصد کاهش به 21.56 درصد رسید. نرخ اوراق با سررسیدهای دو سال با یک دهم درصد کاهش به 22.44 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با یک 3 درصد کاهش به 22.83 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم به 23.35 درصد رسید.

در این روز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی در سررسیدهای 400 روز به 22.8 درصد، در 600 روز به 23.4 درصد و در 800 روز به 23.6 درصد رسید.

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.