سقوط خودروى بى ام و به داخل رودخانه کرج/ ۴ سرنشین خودرو زنده ماندند

ساعت ١ و ٤١ دقیقه بامداد امروز یک دستگاه خودروى بى ام و، با چهار سرنشین در جاده چالوس از مسیر منحرف شد.

خودرو با سقوط از ارتفاعى پنج مترى داخل رودخانه افتاد که کیسه هاى هواى خودرو عمل کرده و چهارسرنشین زنده ماندند.

photo_۲۰۲۲-۰۸-۲۹_۱۰-۲۷-۵۰ (2)

photo_۲۰۲۲-۰۸-۲۹_۱۰-۲۷-۴۹

photo_۲۰۲۲-۰۸-۲۹_۱۰-۲۷-۵۰