سقف برداشت روزانه از خودپردازهای بانک سینا 500 هزار تومان شد


سقف برداشت روزانه از خودپردازهای بانک سینا 500 هزار تومان شد

در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، سقف برداشت روزانه از خودپردازهای بانک سینا 500 هزار تومان شد.