سراسر عراق تعطیل شد

در این بیانیه آمده که امروز سه‌شنبه همه نهادهای رسمی کشور به استثنای نهادهای امنیتی تعطیل هستند.

در این بیانیه به علت تعطیلی نهادهای رسمی کشور عراق هیچ اشاره‌ای نشده است، اما به گفته برخی از کارشناسان، این اقدام دولت عراق به اتفاقات و رویدادهای روز دوشنبه منطقه سبز بغداد بر می‌گردد که در آن تجمع‌کنندگان طرفدار جریان صدر عراق دست به تجمع زدند.