سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش ملی خدمت ماندگار

کشور به پزشک و پرستار بیشتر نیاز دارد/ افزایش دانشگاهای علوم پزشکی عادلانه باشد
فراهم کردن امکانات، زیرساخت‌ها و دانشگاه‌های مجهز پزشکی ضروری است، دولت خود را در این زمینه موظف می‌داند
افزایش دانشگاهای علوم پزشکی باید بر مبنای عدالت آموزشی باشد نه چانه زنی بیشتر