سخت گیری بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن برطرف شد

 خلیل محبت خواه گفت: نظارت ها بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن افزایش یافته است و متقاضیانی که در سایت ثبت نام کرده باشند می توانند ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل پرونده خود اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کنند.

به گفته مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران، سخت گیری ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برطرف شده و همکاری بانک ها هم با دستور رئیس جمهور بهتر شده است و به طور قطع با برنامه ریزی های صورت گرفته بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره آرام تر خواهد شد.

او می گوید : بازار مسکن با اجرای بسته حمایتی مسکن بهتر خواهد شد و در آینده نزدیک و تکمیل پروژه های مسکن به طور قطع این بازار به سمت آرامش حرکت خواهد کرد.

بسته حمایتی دولت در خصوص بازار اجاره مسکن که در یک ماه گذشته توسط وزارت راه وشهرسازی تکمیل و به تصویب هیئت دولت رسیده، در حوزه  تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تغییر در تهیه نرخ کمیسیون مشاوران املاک طرح هایی را مطرح و اعلام کرده است.