سایه شوم زلزله بر سر خراسان‌ رضوی

این زمین‌لرزه در حالی رخ داد که براساس آمار بیشترین تعداد زمین‌لرزه‌های کشور در ماه‌های گذشته، در خراسان‌رضوی ثبت شده است.

ساعات 7:44صبح دیروز شهروندان ریوش زلزله 3.2ریشتری را تجربه کردند و تعدادی از شهروندان هراسان به خیابان‌ها آمدند.

خوشبختانه این  زمین‌لرزه  که در عمق 9کیلومتری زمین بود خساراتی به بار نیاورد، اما مانند زنگی بود که به زلزله‌خیز بودن مشهد و استان هشدار داد.

براساس آمار منتشر شده در اردیبهشت‌ 529زمین‌لرزه در سراسر کشور رخ داده است که بزرگ‌ترین آن ۴.۶ ریشتر در حوالی سرخون استان چهارمحال و بختیاری بوده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین زمین‌لرزه‌ها در این ماه متعلق به خراسان‌رضوی بوده است و در این مدت 74زمین‌لرزه را تجربه کرده‌است.

پس از خراسان‌رضوی نیز استان‌های کرمان با 53 بار و یزد با 51زمین‌لرزه بیشترین زلزله‌های کشور را داشته‌اند.