زیباکلام : اللهی ، هیچ انسانی گرفتار ۱۳ آبان نشود

صادق زیباکلام ، فعال سیاسی نوشت :

همینطور که داشتم به جمعیت پریشان، مضطرب و ناامید که بدنبال داروهای کمیاب به ۱۳ آبان آمده بودند نگاه | میکردم بی اختیار دعا کردم که اللهی هیچ انسانی گرفتار ۱۳ آبان نشود. در عین حال اگر یکروز مسئولین به ۱۳ ابان میامدند می دیدند که ایران خیلی هم آن گل و بلبلی که برای خودشان ساخته اند نشده.

زیباکلام : اللهی ، هیچ انسانی گرفتار ۱۳ آبان نشود

بیشتر بخوانید :

2121