زورگیران محله ولنجک دستگیر شدند/ ویدئو

سردار «حسین رحیمی» در طرح رعد ۵۹ پلیس پیشگیری گفت: بیشتر متهمانی که در این دوره از طرح رعد دستگیر شدند، دارای سابقه هستند و به زندان رفته بودند و ۲۵ گروه که به صورت باندی اقدام به زورگیری و سرقت می‌کردند در این مرحله شناسایی و منهدم شدند.

سردار رحیمی گفت: هزار و ۸۴۹ فقره اموال مسروقه در پنجاه‌ونهمین طرح رعد پلیس پیشگیری کشف شد که ارزش اموال مسروقه کشف شده ۴۳ میلیارد تومان است. در این طرح سارقانی که حدود یک هفته قبل در محله ولنجک تهران اقدام به زورگیری کرده بودند هم دستگیر شدند.