زمین لرزه به بزرگی 4.3 ریشتر دریای خزر لرزاند

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: 4.3

محل وقوع:دریای خزر

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1401/06/07 04:22:11

طول جغرافیایی: 52.28

عرض جغرافیایی: 39.76

عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر