زمستان سختی در انتظار اروپا است

به گزارش شبکه الجزیره قطر، جوسپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکشنبه شب اذعان کرد: زمستان سختی در انتظار اروپا است و شش ماه آینده سرنوشت ساز خواهد بود.

بورل افزود: اگر بحران را پشت سر بگذاریم و اتحاد خود را حفظ کنیم و تعادل نظامی ادامه یابد با فرا رسیدن فصل بهار، شرایط بهتری به  خواهیم داشت.

وی خبر داد که تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه به ویژه بر بخش فناوری‌های پیشرفته در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.

بورل درباره محدودیت شهروندان روسی برای سفر به اتحادیه اروپا هم گفت: وزیران امورخارجه و دفاع اتحادیه اروپا گذرنامه‌های روسی که از مناطق اشغال شده اوکراین صادره شده است را به رسمیت نخواهند شناخت .