رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک برای تعیین هیات رییسه و هیات اجرایی برگزار شد. در شروع فرایند رای‌گیری این مجمع ۵۳ عضو شامل ۲۸ المپیکی و ۲۵ غیرالمپیکی حضور داشتند.  

پس از شمارش آرا از مجموع ۵۳ رای ماخوذه، خسروی وفا ۲۴ رای، علی‌نژاد ۲۴ رای و باقرزاده ۵ رای کسب کردند و انتخابات به دلیل به دست نیامدن حداکثر مطلق رای توسط یک کاندیدا به دور دوم کشیده شد.  

در دور دوم رای‌گیری دو عضو غیر المپیکی دیگر به مجمع اضافه شدند و تعداد اعضا به ۵۵ نفر رسید.  

در پایان رای‌گیری از ۵۵ رای، خسروی وفا ۲۸ رای و علی‌نژاد ۲۷ رای کسب کردند. به این ترتیب محمود خسروی وفا برای چهار سال به عنوان رییس کمیته ملی المپیک انتخاب شد. 

برای ریاست مهدی علی‌نژاد، محمود خسروی وفا، فضل‌الله باقرزاده و  مجید شایسته کاندیدا بودند که شایسته پیش از آغاز انتخابات انصراف داد.  

در ادامه مجمع تکلیف ۲ نواب رییس باید مشخص شود.