رییس شورای اسلامی شهر آبادان بازداشت شد


رییس شورای اسلامی شهر آبادان بازداشت شد

دادستان عمومی و انقلاب آبادان خبر بازداشت رییس شورای اسلامی شهر آبادان را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، حمید مرانی‌پور دادستان عمومی و انقلاب آبادان بیان کرد: اتهامات نامبرده مربوط به سال ۱۳۹۸ و پیش از انتخاب و انتصاب وی به عنوان رییس شورای اسلامی شهر آبادان است. 

وی اتهامات رییس شورای شهر آبادان را تصرف عدوانی، انتقال منافع مال غیر (شهرداری به غیر ) و تبانی در مزایده بیان کرد و گفت: وی به همراه مسوول وقت سازمان پارک‌های شهرداری آبادان که به اتهام تبانی در مزایده دستگیر شده، تحت قرارهای قانونی صادره در بازداشت به سر می‌برد.

شورای اسلامی شهر آبادان ۹ عضو دارد.