رکورددار بیشترین و کمترین تورم سالانه در کشور کدام استان است؟

بر اساس داده های منتشر شده از مرکز آمار،نرخ تورم سالانه کشوردر مرداد ماه ۴۱.۵ درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر میانگین سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به مرداد امسال نسبت به متوسط سطح قیمت ها در دروازه ماه منتهی به مرداد سال گذشته، بالغ بر ۴۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد بالاترین تورم رقم خورده در میان استان های کشور با کمترین تورم به ثبت رسیده استانی، بالغ بر ۱۱ درصد اختلاف دارد که گویای عدم تعادل در فشار تورمی وارد شده به استان ها است.

با وجود اینکه تورم ماهانه در مرداد ماه در روند نزولی قرار گرفته، اما تورم سالانه در این ماه نسبت به تیر یک درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه در شاخص تورم سالانه مدت زمانی بلندتری برای محاسبه تورم مورد استفاده قرار می گیرد، پیش بینی می شود با وجود جهش‌های تورمی در چند ماه گذشته، حداقل برای چند ماه بعدی تورم سالانه روند نزولی نداشته باشد.  

جهش تورمی رخ داده در ماه های پیشین به علت سیاست حذف ارز ترجیحی توسط دولت رخ داده بود که این نوع تورم به فشار هزینه شناخته می شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «تورم سالانه 20 استان بالاتر از تورم سالانه کل کشور +نمودار» بخوانید.