رویداد همگام با اربعین ، همراه با فناوری

Sara Abdollahi

رویداد همگام با اربعین ، همراه با فناوری با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور عرضه توانمندی های شرکتهای دانش بنیان در جهت تسهیل سفر اربعین ، عصر امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد .