روند شاخص کل با شکست تراز یک میلیون و ۴۸۵ هزار واحد مثبت می‌شود

آراد پورکار گفت: در شاخص کل مقاومت داینامیک نزولی شکسته نشده و یک مقاومت در محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار تا یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد وجود دارد. تا زمانی که شاخص کل خود را بالای تراز یک میلیون و ۴۸۵ هزار واحد تثبیت نکند تا رسیدن به محدوده یک میلیون ۳۰۰ تا یک میلیون ۳۲۰ هزار واحد، روند شاخص کل نزولی خواهد بود.

شاخص کل برای نزول تلاش می‌کند /میل شاخص کل به سمت نزول به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است

شاخص کل برای نزول تلاش می‌کند /میل شاخص کل به سمت نزول به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است