روشی برای بهبود خودمراقبتی در بیماران دچار سکته قلبی

بنا بر گفته‌های متخصصان، معمولاً طی هفته‌ها و ماه‌های پس از انفارکتوس میوکارد، اغلب بیماران با ناتوانی و حتی مرگ ناشی از بروز مجدد حوادث قلبی مواجه می‌شوند. این بیماران با حال عمومی خوب و دریافت توصیه‌های پزشکی در ارتباط با مصرف دارو، تغذیه مناسب و فعالیت بدنی روزانه از بیمارستان مرخص می‌شوند، اما بیشتر آنان برای چندمین بار با علائم حاد بیماری به بیمارستان بازمی‌گردند. بخشی از دلایلی که این بیماران را دوباره به بیمارستان و بستری شدن می‌کشاند، ناشی از نداشتن اطلاعات کافی درزمینه بیماری و نحوه مراقبت از خود در منزل پس از ترخیص و به عبارتی خودمراقبتی ضعیف و رها شدن بیمار به حال خود است.

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان یک پژوهش ارزشمند را انجام داده‌اند که در آن اثرات آموزش و پیگیری تلفنی پس از ترخیص بر چنین بیمارانی مورد بررسی علمی قرار گرفته است.

در این تحقیق، ۱۱۶ بیمار مبتلابه انفارکتوس میوکارد مشارکت داشته‌اند. برای گروهی از این بیماران ابتدا جلسه آموزش حضوری برگزار شد و سپس پیگیری تلفنی آن‌ها همراه با آموزش بلافاصله پس از ترخیص، در ماه اول هر هفته دو مرتبه و در ماه دوم هر هفته یک مرتبه انجام شد. در نهایت نیز وضعیت آن‌ها با گروه دیگر مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج این بررسی‌ها نشان داد که استفاده از پیگیری تلفنی، اثرات زیادی در بهبودی حال بیماران پس از ترخیص از بیمارستان دارد و به علت قابل دسترس بودن می‌تواند به‌عنوان روشی مناسب جهت پیگیری آموزش‌های انجام‌شده در بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

دراین‌باره، مهران سلمانی غابشی، پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی همدان و همکارانش اظهار کرده‌اند: «با استناد به نتایج این مطالعه می‌توان گفت که آموزش و پیگیری تلفنی در بیماران مبتلابه انفارکتوس میوکارد موجب بهبود رفتارهای خودمراقبتی در آنان می‌شود».

آن‌ها افزوده‌اند: «به نظر می‌رسد این روش به علت ارزان بودن، در دسترس بودن و استفاده آسان می‌تواند به‌عنوان روشی مؤثر و مناسب برای پیگیری آموزش‌های ارائه‌شده در بیماران استفاده شود و با توجه به تأثیر آموزش تلفنی بر بهبود رفتارهای خودمراقبتی بیماران در مراکز آموزشی و درمانی، بهتر است کارگاه‌های آموزشی برای پرستاران به‌منظور استفاده از روش‌های نوین آموزشی همچون پیگیری تلفنی برگزار شود».

این یافته‌ها که روشی ساده را برای بهبود وضعیت خودمراقبتی افراد دچار بیماری قلبی ارائه می‌دهند، در «مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان منتشر شده‌اند.