روز سرنوشت در مذاکرات هسته ای

سفر امیرعبداللهیان به روسیه از دو جهت دیگر هم حائز اهمیت است، یک توافق اقتصادی با این کشور بر سر وصل شدن سیستم پرداخت اعتباری روسیه(میر) به سیستم شتاب ایران و دوم میانجیگری ایران در جنگ اکراین.

به نوشته رسانه‌ها وزیرامور خارجه کشورمان حامی پیام ابتکار صلح برای جنگ روسیه و اوکراین از طرف ماکرون رییس جمهور فرانسه است.

مرگ گورباچف هم از دیگر سوژه‌های امروز رسانه‌هاست.