روزنامه کیهان: نه مخالف مذاکره‌ایم نه مخالف توافق

روزنامه کیهان نوشت: مدعی می‌شوند کیهان و رژیم صهیونیستی در موضوع برجام هم صدا هستند. باید از آن‌ها پرسید یعنی اسرائیل هم مانند کیهان معتقد است که باید خطوط قرمز ایران حفظ شود؟! و معتقد است تحریم‌ها باید لغو شود؟! و معتقد است برنامه هسته‌ای ایران نباید آسیب ببیند؟!

کیهان نوشت: دائم در این شیپور می‌دمند که کیهان مخالف برجام است و کیهان را به صورت کلی مخالف توافق عنوان می‌کنند. این توضیح را بار‌ها کیهان عنوان کرده که مخالفت کیهان با توافقی است که در آن منافع ملت ایران حاصل نمی‌شود و دست غرب برای بدعهدی باز گذاشته می‌شود.

مدعی می‌شوند کیهان و رژیم صهیونیستی در موضوع برجام هم صدا هستند. باید از آن‌ها پرسید یعنی اسرائیل هم مانند کیهان معتقد است که باید خطوط قرمز ایران حفظ شود؟! و معتقد است تحریم‌ها باید لغو شود؟! و معتقد است برنامه هسته‌ای ایران نباید آسیب ببیند؟! و بر اخذ تضمین از طرف غربی اصرار دارد؟! یا از قضا این جماعت اصلاح‌طلب است که می‌گوید بی‌خیال تضمین و… شوید؟!

اما سؤال در این میان است که این همه هم راستایی و هم داستانی میان این شبکه داخلی و دشمنان ایران اتفاقی است؟! آیا اینکه به صورت مداوم از طرف این‌ها در داخل محتوا تولید می‌شود و از طرف آن‌ها در خارج مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به مدد آن به روح و روان مردم ایران تاخته شود اتفاقی است؟! یا ما با یک جریان تعریف شده و خط مشخص شده از سمت بیگانگان مواجهیم که اجیرشدگان باخبر و بی‌خبری در داخل به خدمت آن در آمده‌اند؟!