رمزگشایی از آیین‌نامه واردات خودرو

اما شرایط واردات چیست؟ آیا واردات خواهد توانست نیاز بازار خودرو در ایران را مرتفع کند؟ آیا واردات خودرو واقعا مقرون به صرفه خواهد بود؟