رفع مشکل کمبود ماشین آلات معدنی

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی به دغدغه اصلی بخش معدن تبدیل شده ، تصریح کرد: منابع طبیعی و محیط زیست، خواسته یا ناخواسته معادن را در مسیری قرار می دهند که تولید و تمام ظرفیت های معادن را از دست بدهیم.

محتشمی پور بااشاره به اینکه انحصاری که در ساخت ماشین آلات و خودرو در داخل وجود دارد موجب کاهش واردات برخی ماشین آلات مورد نیاز و بروز مشکلات شده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات وزارت در تامین ماشین آلات برمی گردد به تحریم ها که موجب شده واردات کاهش و قیمت محصولات چندین برابر شود.

محتشمی پور یادآور شد: در صدور پروانه بهره برداری سختگیری هایی درنظر گرفته شده تا افراد و معدن کاران واقعی پروانه دریافت کنند چرا که طبق آمار پیش از این ۶۰درصد پروانه های صادرشده برای خانم های خانه داربوده است.

وی ادامه داد: اختیار دادن و اختیار گرفتن در حوزه معدن به استان ها امری سخت است چرا که در برخی موارد به دلیل تخصیص اختیارات به استان ها با مشکلات اساسی مواجه شده ایم.

محتشمی پور در خصوص دریافت حق انتفاع از معدن کاران توسط وزارت نیرو نیز افزود: وزارت نیرو حق دریافت حق انتفاع جدا از مصوبات دولتی از شن و ماسه را ندارد و اگر اخذ شود، غیر قانونی است.

انتهای پیام