رعایت عدالت در استخدام‌ها را مد نظر قرار دهید


رعایت عدالت در استخدام‌ها را مد نظر قرار دهید

حسن بهرام‌نیا خطاب به مهریار سلیمانی مدیر درمان تأمین اجتماعی ایلام گفت: رعایت عدالت در استخدام‌ها را مد نظر قرار دهید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ایلام، امروز یکشنبه سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱ میرهاشم موسوی مدیرعامل تامین اجتماعی کشور در سکوت خبری به استان ایلام سفر کرد و کلنگ ساختمان مدیریت درمان و بیمه را بر زمین زد.

صرف نظر از اینکه معلوم نیست چرا از برخی رسانه ها برای این مراسم دعوت نشد، استاندار ایلام در حضور مدیرعامل تامین اجتماعی کشور، مدیر درمان استان را مورد نقد قرار داد.

حسن بهرام‌نیا خطاب به مهریار سلیمانی مدیر درمان تأمین اجتماعی ایلام گفت: رعایت عدالت در استخدام‌ها را مد نظر قرار دهید.

استاندار ایلام با انتقاد از استخدام های اخیر حوزه مدیریت درمان گفت: این شائبه که برخی ها با سفارش استخدام شده اند نباید وجود داشته باشد و استخدام ها بر اساس شاخص هایی انجام شود که حق و حقوقی از کسی ضایع نشود.

قطعا استفاده از امتیازاتی مانند سفارش و معرفی برای انتصاب افراد در شغل های مختلف، پدیده ای نامیمون در ساختار اداری است که مانعی جهت شایسته سالاری محسوب می‌شود، از این رو با توجه به ورود استاندار به استخدای‌های فامیلی و رابطه ای مدیریت درمان تامین اجتماعی که مشکلات و نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و در راس آن سازمان بازرسی استان این تخلفات را پیگیری کند.