رشد ۵ برابری فیبر نوری تا پایان سال


رشد ۵ برابری فیبر نوری تا پایان سال

صادق عباسی شاهکوهی با بیان اینکه در شرایط کنونی وضعیت دسترسی موبایل به اینترنت بهبود یافته است، افزود: امسال برای اینترنت ۵ جی ۱۰۰ سایت روشن داریم که امیدواریم تا پایان سال به ۶۰۰ سایت برسد.

به گزارش خبرگزاری موج ،  وزارت ارتباطات در آیین نامه پروژه های بخش ارتباطات هفته دولت دو مجور به اپراتورهای جدید صادر کرد و همچنین گزارش پیشرفت اینترنت ثابت مبنی بر فیبر نوری در شهر یزد و رشد ارائه شد و معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در یک سال گذشته تعداد سیم کارت های دستای فعال ۹ درصد افزایش داشت، گفت: همچنین ۱۱ درصد مصرف اینترنت افزایش داشت و مصرف ماهانه هر  ۱.۱ ترابایت بوده و بیشتر مصرف اینترنت در ایران در بخش موبایل بوده در حالی که در دنیا بیشتر مصرف اینترنت در تلفن ثابت است و این مسأله ناشی از ضعف زیرساخت هاست.

صادق عباسی شاهکوهی با بیان اینکه در شرایط کنونی وضعیت دسترسی موبایل به اینترنت بهبود یافته است، افزود: امسال برای اینترنت ۵ جی ۱۰۰ سایت روشن داریم که امیدواریم تا پایان سال به ۶۰۰ سایت برسد.

او با تاکید بر اینکه بهترین راه برای پوشش بهتر اینترنت راه اندازی فیبر نوری است، گفت: در حال حاضر ۵ جی بدون فیبر نوری ممکن نیست و دولت حمایت خوبی کرد و ۸ درصد درآمد موبایل برای پروژه فیبر نوری ثابت تخصیص داده در حالی که در دولت قبل ۳ درصد بوده است.

او افزود: قبل از مسابقات جام جهانی فوتبال فیبر نوری در جزیره کیش به طور کامل اجرایی می شود.