ردپای نمادهای بزرگ در خروج پول از بورس

بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط بازار سبزپوش شدند اما بزرگان زیادی نیز افت کردند. نمادهای فولاد، تاپیکو، خودرو، خساپا، کچاد، کگل، وبملت، وتجارت، خبهمن، خگستر و فارس بزرگان بازار در روز سه‌شنبه بودند که بیشترین تأثیر را در افت شاخص داشتند. 

بدین ترتیب شاخص هم وزن چیزی مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و همچنان بازار این شاخص داغ است. شاخص هم وزن توانسته است خود را به بالای میانگین ۵۵ روزه خود برساند و در این محدود هم تثبت شود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر شهریور بی رمق بورس /پیش بینی بازار سهام ۹ شهریور بخوانید.